Εισαγωγικό Σημείωμα

Αποτελεί για μένα ευχάριστη έκπληξη το ενδιαφέρον το οποίο ερευνητές ή απλοί φίλοι της Ιστορίας της Άρτας εκδηλώνουν για το έργο του πατέρα μου, Δημητρίου Καρατζένη. Η εξάντληση πολλών από τα δημοσιευμένα βιβλία του αλλά και η δυσχέρεια ανεύρεσης δεκάδων μικρότερων ή μεγαλύτερων μελετών, που έχουν δημοσιευθεί, κυρίως σε τοπικές εφημερίδες και περιοδικά, αποτέλεσαν την αφορμή για τη δημιουργία αυτού του δικτυακού τόπου προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αυτά και ενός νεωτέρου κοινού, που επιδεικνύει όμως την ίδια αγάπη, και μάλιστα σε δυσοίωνους καιρούς, για την Ιστορία της πατρίδας μας. Η προσπάθεια αυτή ελπίζω να συνεχισθεί με την δημοσίευση των ανέκδοτων έργων και μελετών του, τα οποία συμπληρώνουν τη συμβολή του στην Ιστορία της πατρίδας μας κατά τον 19ο και 20ό αιώνα (Γεώργιος Καραϊσκάκης, Πύλιος Γούσης, Πολιτική Ιστορία, Χρονικό της Κατοχής κ.α.).

Ο δικτυακός αυτός τόπος είναι αφιερωμένος αποκλειστικά στο ιστορικό έργο του Δημ. Καρατζένη. Ενδιαφέροντα αρχεία τόσο από την επαγγελματική σταδιοδρομία στην δικηγορία όσο και από την ενασχόληση του με τα κοινά προτίμησα να παραμείνουν εκτός αυτού του δικτυακού τόπου, τουλάχιστον προς το παρόν. Τα μεν, γιατί ενδεχομένως θα ενδιέφεραν μόνον ορισμένους ομοτέχνους μας. Τα δε, γιατί η σημερινή, δικαιολογημένη, πλήρης απαξίωση του πολιτικού προσωπικού δεν θα επέτρεπε ενδεχομένως την αντικειμενική αξιολόγηση πράξεων και γεγονότων, που έλαβαν χώρα 50 ή 80 χρόνια πριν.

Ελπίζω στην επιεική και θετική αντιμετώπιση του εγχειρήματος.

30 Ιουνίου 2014

Φώτιος Δημητρίου Καρατζένης

Μελέτες & Άρθρα

 1. Νέα στοιχεία διά την επανάστασιν της Άρτης του 1878: «Σκουφάς» τόμος Δ’ (1975), σελ. 174 – 175
 2. Η Επανάσταση Συρράκου – Καλαρρυτών του 1821: «Σκουφάς» τόμος Δ΄(1975), σελ. 348 – 349
 3. Πολεμικά γεγονότα του 1824 (Καταστροφή του Ραδοβυζίου και των Τζουμέρκων): [Μέρος Α’] «Σκουφάς» τόμος Στ’ (1979), σελ. 99 – 103, [Μέρος Β’] «Σκουφάς» τόμος Στ’ (1979), σελ. 170 - 176
 4. Η Μάχη του Βουργαρελίου 22 Σεπτεμβρίου 1824: «Το Βουργαρέλι», φύλλο 12, Μάιος 1979, σελ. 1, 2
 5. Ιστορικά Σημειώματα Ραδοβυζίου: «Ραδοβυζινός Δεσμός», Δεκέμβριος 1979, σελ. 2, 5
 6. Ηπειρωτικός Σύλλογος «Σκουφάς», Άρτης [με ένα Υστερόγραφο για το τοπωνύμιο Άρτα]: «Σκουφάς» τόμος Ζ’ (1981), σελ. 14 - 15
 7. Κυνηγετικός Σύλλογος Άρτης: «Σκουφάς» τόμος Ζ’ (1981), σελ. 174 – 175
 8. 1881 – 1981, Εκατό χρόνια από την απελευθέρωση της Άρτης: «Παρατηρητής της Άρτας», φύλλο 1380, 13.5.1981, σελ. 1, 4
 9. Ιστορικά Σημειώματα: «Τα Νέα του Πέτα», φύλλο 28, Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 1981, σελ. 2
 10. Από τα Ιστορικά του Πέτα: «Τα Νέα του Πέτα», φύλλο 29, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1981, σελ. 2
 11. Η υπαγωγή επτά χωρίων του Βάλτου στο Ν. Άρτας: «Παρατηρητής της Άρτας», φύλλο 1685, 30.9.1982, σελ. 4
 12. Χρίστος Πλακιάς, Ο οραματιστής του Ηπειρωτισμού των Θεοδωριάνων: «Τα Θεοδώριανα», Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 1982, σελ. 3
 13. Από τις εκλογές στο Πέτα το 1885: «Τα Νέα του Πέτα», φύλλο 34, Οχτώβρης – Νοέμβρης 1982, σελ. 2
 14. Η Οδός Άρτης – Τρικάλων, Δεν ξεχνιέται, αλλά θα γίνει; «Ηχώ της Άρτης» της 27.10.1982, σελ. 1, 4
 15. Από τα μυστικά του Αμβρακικού: «Παρατηρητής της Άρτας», φύλλο 1709, 4.11.1982, σελ. 1
 16. Η Μάχη της Πλάκας το 1822: «Ηπειρωτικά Νέα», φύλλο 39, Δεκέμβριος 1982, σελ. 3
 17. Η αναγνώριση του δάσους των Θεοδωριάνων: «Τα Θεοδώριανα», Δεκέμβριος 1982, σελ. 4
 18. Οι νεκροί του Μεγάλου Αγώνος που έπεσαν στο Κομπότι το 1822 περιμένουν την αναγνώρισιν τους: «Παρατηρητής της Άρτας», φύλλο 1729, 2.12.1982, σελ. 1, 4
 19. Τα πρώτα σχολικά βιβλία στην Άρτα και ο Δημ. Μόστρας: «Ο Δημοκράτης», φύλλο 2235, 8.12.1982, σελ. 1, 2 = «Η Αλήθεια», φύλλο 708, 11.12.1982, σελ. 1, 4
 20. Η Άρτα στη επανάσταση του 1821 συνάπτει δάνεια για τον αγώνα: «Παρατηρητής της Άρτας», φύλλο 1738, 15.12.1982, σελ. 1, 2
 21. Από την Ιστορία της πόλεως, Η ανέγερση των σχολείων στον Αη-Μηνά: «Ο Δημοκράτης», φύλλο 2243, 21.12.1982, σελ. 1, 2 = «Η Αλήθεια», φύλλο 709, 21.12.1982, σελ. 1, 2
 22. Μικρές άγνωστες ιστορίες από την Τουρκοκρατία, Η απαγωγή για λύτρα του Δημ. Κ. Καρατζένη: «Η Αλήθεια», φύλλο 711, 11.1.1983, σελ. 1, 2 = Μικρές άγνωστες ιστορίες από την Τουρκοκρατία, Απαγωγή για λύτρα «Επιθεώρηση Χωροφυλακής», τεύχος 147, Μάρτιος 1982, σελ. 202 = Ιστορίες της Τουρκοκρατίας, Η Ξαγορά του Μάστορα: «Πραμαντιώτικα Νέα», φύλλο 5, Φλεβάρης – Μάρτης 1982, σελ. 5
 23. Δραστηριότητες του Συλλόγου «ΣΚΟΥΦΑΣ», Αγώνες στίβου στην Άρτα το 1898: «Παρατηρητής της Άρτας», φύλλο 1752, 12.1.1983, σελ. 2
 24. Θλιβεραί περιπέτειαι Αρτινών κατά τους χρόνους της Επαναστάσεως του 1821: [Μέρος Α’] «Ο Δημοκράτης», φύλλο 2259, 19.1.1983, σελ. 1, [Μέρος Β’] «Ο Δημοκράτης», φύλλο 2263, 25.2.1983, σελ. 1
 25. Οι πρώτοι κληρωτοί – στρατιώται εκ του Δήμου Αγνάντων μετά την προσάρτησιν της Άρτης: «Τζουμερκιώτικα Νέα», φύλλο 50/2, Φεβρουάριος 1983, σελ. 1, 3
 26. Ραδοβυζινοί Οπλαρχηγοί στον Αγώνα του 1821, Γεώργιος Κοσσυβάκης: «Ο Δημοκράτης», φύλλο 2285, 24.2.1983, σελ. 1, 2
 27. Ραδοβυζινοί Οπλαρχηγοί, Γώγος Μπακόλας: «Ο Δημοκράτης», φύλλο 2291, 5-6.3.1983, σελ. 1, 2
 28. Ραδοβυζινοί Οπλαρχηγοί στον Αγώνα του 1821, Μήτρος Γώγου Μπακόλας: «Ο Δημοκράτης», φύλλο 2302, 26-27.3.1983, σελ. 1, 2
 29. Ραδοβυζινοί Οπλαρχηγοί, Ντούλας Γώγου Μπακόλας: «Ο Δημοκράτης», φύλλο 2309, 7.4.1983, σελ. 1, 2
 30. Ραδοβυζινοί Οπλαρχηγοί, Γεώργιος Κόκκας: «Ο Δημοκράτης», φύλλο 2311, 9-10.4.1983, σελ. 1, 2
 31. Ραδοβυζινοί Οπλαρχηγοί, Αναγνώστης Λαβδαριάς: «Ο Δημοκράτης», φύλλο 2312, 12.4.1983, σελ. 1, 2
 32. Οι πρώτοι κληρωτοί στρατιώτες της Άρτας: «Ο Δημοκράτης», φύλλο 2323, 27.4.1983, σελ. 1, 2
 33. Οι Βούλγαροι στη Μάχη του Πέτα: «Τα Νέα του Πέτα», φύλλο 37, Μάιος – Ιούνιος 1983, σελ. 2, 5
 34. Η επέκταση του σιδηροδρόμου στην Βορειοδυτική Ελλάδα: «Ηχώ της Άρτης» της 6.12.1983, σελ. 1, 4
 35. Ο Μπεραζέφσκυ είναι πολωνός: «Τα Νέα του Πέτα», φύλλο 39, Δεκέμβριος 1983 Ιανουάριος 1984, σελ. 2
 36. Το υπαίθριο θέατρο στην Άρτα: «Ηχώ της Άρτης» της 2.2.1984, σελ. 1
 37. Τα κατά την μάχην του Πέτα της 4ης Ιουλ. 1822 [Πολέμησαν Βούλγαροι στο Πέτα]: «Παρατηρητής της Άρτας», φύλλο 2051, 9.5.1984, σελ. 3
 38. Από τον Αγώνα του 1821 η Εκστρατεία Ελλήνων Στρατηγών κατά της Άρτης, Καταστροφή Ραδοβυζίου και Τζουμέρκων: [Μέρος Α’] «Ο Δημοκράτης» 13.9.1984, [Μέρος Β’] Ο Δημοκράτης 14.9.1984, [Μέρος Γ’] «Ο Δημοκράτης» 15-16.9.1984, [Μέρος Δ’] «Ο Δημοκράτης» 17-18.9.1984, [Μέρος Ε’] «Ο Δημοκράτης» 19.9.1984, [Μέρος Στ’] Ο Δημοκράτης [?].9.1984, [Μέρος Ζ’] «Ο Δημοκράτης» [?].9.1984, [Μέρος Η’] «Ο Δημοκράτης» 25.9.1984, [Μέρος Θ’] «Ο Δημοκράτης» 26.9.1984 = «Η Αλήθεια»
 39. Στα χρόνια της επαναστάσεως του 1821, οι Ηπειρώται καταφεύγουν σε δανεισμόν από το εξωτερικόν διά να εξοπλισθούν, εν: Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, τόμος Ζ’, έκδοση Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών (Ιωάννινα 1985) σελ. 213 - 219
 40. Οικογένεια Ρίγγα των Πραμάντων: [Μέρος Α’] «Ηχώ της Άρτης» της 11.1.1985, σελ. 4, [Μέρος Β’] «Ηχώ της Άρτης» της 13.1.1985, σελ. 1, 4, [Μέρος Γ’] «Ηχώ της Άρτης» της 15.1.1985, σελ. 1, 4, [Μέρος Δ’] «Ηχώ της Άρτης» της 16.1.1985, σελ. 1, [Μέρος Ε’] «Ηχώ της Άρτης» της 17.1.1985, σελ. 1, [Μέρος Στ’] «Ηχώ της Άρτης» της 18.1.1985, σελ. 1, 4
 41. Η Οδός Άρτης Τρικάλων, Ουδέποτε ξεχάστηκε και ουδέποτε έγινε: «Τζουμερκιώτικα Νέα», Σεπτέμβριος 1982, σελ. 2, 3 = Ο Δρόμος Άρτης Τρικάλων στην Ελλην. Βουλή το 1899: «Το Βουργαρέλι», φύλλο 42, Μάρτιος 1985, σελ. 2, 4
 42. Η αναμνηστική Πλάκα: «Το Βουργαρέλι», φύλλο 42, Μάρτιος 1985, σελ. 3
 43. Ένας Μεγάλος Αρτηνός Θεολόγος, Ζαχαρίας Γεωργάνος ή Γεργάνος, Ιερεύς – Ιεροκήρυξ – Μητροπολίτης: [Μέρος Α’] «Αρτηνή Ευθύνη», τεύχος 15, Μάρτιος 1985, σελ. 6, [Μέρος Β’] «Αρτηνή Ευθύνη», τεύχος 17, Μάιος 1985, σελ. 6
 44. Οι αγωγιάτες: «Το Βουργαρέλι», φύλλο 43, Οκτώβριος 1985, σελ. 3
 45. Ιωάννης Αναγν. Παπαβασιλείου: «Αρτηνή Ευθύνη», τεύχος 23 - 24, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1985, σελ. 7
 46. Χρήστος Ν. Λαμπράκης: «Το Βουργαρέλι», φύλλο 46, Μάρτιος 1986, σελ. 1, 2
 47. Σεραφείμ Μ. Ξενόπουλος, Μητροπολίτης Άρτης, Αυθεντικό το κείμενο της αποφάσεως του διορισμού του: «Αρτηνή Ευθύνη», τεύχος 27, Μάρτιος 1986, σελ. 6
 48. Για τις «Αναμνήσεις απ’ την παλιά Άρτα» του Λεωνίδα Βλάχου: «Αρτηνή Ευθύνη», τεύχος 27, Μάρτιος 1986, σελ. 7
 49. Νικόλαος Ευθυμίου Θεοδωριανίτης, Βάρδος κληρικός της Ελευθερίας: «Αρτηνή Ευθύνη, τεύχος 31, Ιούλιος 1986, σελ. 9, 11
 50. Οι Κολοβαίοι των Θεοδωριάνων: «Τα Θεοδώριανα», φύλλο 172 – 173 – 174, Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος 1986, σελ. 2
 51. Οι πρώτοι κληρωτοί - στρατιώται εκ του Δήμου Θεοδωρίας: Τα Θεοδώριανα», φύλλο 172 – 173 – 174, Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος 1986, σελ. 4
 52. Ο θάνατος του Σεραφείμ Ξενόπουλου Μητροπολίτου Άρτης, Ιστορικά Ντοκουμέντα: «Αρτηνή Ευθύνη», τεύχος 34, Οκτώβριος 1986, σελ. 3
 53. Ιστορικές μνήμες απ’ το 1940, Από ένα βομβαρδισμό της Άρτας: «Αρτηνή Ευθύνη», τεύχος 35 - 36, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1986, σελ. 4
 54. Σελλαδίτες Αγωνισταί του 1821: «Σελλαδίτικα Νέα», φύλλο 25, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1986, σελ. 1, 2
 55. Φίλιππος ο πάνυ [Κολοβός]: «Αμβρακία» της 13.4.1987, σελ. 2 = «Τα Θεοδώριανα», φύλλο 178 – 179 – 180, Δεκέμβρης 1986 Γενάρης – Φλεβάρης 1987, σελ. 4
 56. Γεώργιος Σπ. Βασταρούχας: «Αρτηνή Ευθύνη», τεύχος 37, Ιανουάριος 1987, σελ. 4
 57. Η Σιδηροδρομική γραμμή Βορειοδυτικής Ελλάδος: «Αρτηνή Ευθύνη», τεύχος 37, Ιανουάριος 1987, σελ. 7, 8
 58. Ο Ανδριάντας του Άνθιμου Αργυρόπουλου στην Άρτα: «Αρτηνή Ευθύνη», τεύχος 38, Φεβρουάριος 1987, σελ. 8
 59. Άνθιμος Αργυρόπουλος, Ηγούμενος Μονής Θεοδωριάνων: «Τα Θεοδώριανα», φύλλο 181 – 182, Μάρτης – Απρίλης 1987, σελ. 4
 60. Στο Ραδίτσκο τη ράχη: «Το Βουργαρέλι», φύλλο 56, Απρίλης 1987, σελ. 3
 61. Τα κατά την Αγίαν Θεοδώραν: «Αρτηνή Ευθύνη», τεύχος 39, Απρίλιος 1987, σελ. 7 = «Αμβρακία», φύλλο 432 – 433, 13.5.1987, σελ. 1, 4
 62. Ο Ανδρέας Αρβανιτογιώργος θυμάται: «Αρτηνή Ευθύνη», τεύχος 42, Ιούλιος 1987, σελ. 6
 63. Η ίδρυση των σχολείων στα Πράμαντα: Οι πρώτοι διδάξαντες: «Πραμαντιώτικα Νέα», φυλλο 7, Νοέμβριος 1987, σελ. 3
 64. Ο Ανδρέας Αρβανιτογιώργος θυμάται: «Αρτηνή Ευθύνη», τεύχος 45, Δεκέμβριος 1987, σελ. 7
 65. Νικόλαος Γ. Ευταξίας: «Αρτηνή Ευθύνη», τεύχος 46, Ιανουάριος 1988, σελ. 4
 66. Οι πρώτοι κληρωτοί εκ του τέως Δήμου Πραμάντων: «Πραμαντιώτικα Νέα», Μάιος 1988, σελ. 2
 67. Οι Πολυζαίοι της Υπάτης: «Πραμαντιώτικα Νέα», Μάιος 1988, σελ. 4
 68. [Οι δύο πρώτες εφημερίδες της Άρτας]: «Ερίβωλος», φύλλο 3, Σεπτέμβριος 1988, σελ. 4
 69. Στη Στροφή… [αναμνήσεις]: «Ηπειρωτική Εταιρεία, Δελτίον Πνευματικής Ενημέρωσης», τεύχος 162 (1990), σελ. 135, 155
 70. Η πολιτική ιστορία του Νομού Άρτης: [Μέρος Α’ και Μέρος Β’] «Σκουφάς» τόμος Θ’ (1992), σελ. 27 – 34, [Μέρος Γ’ και Μέρος Δ’] «Σκουφάς» τόμος Θ’ (1992) σελ. 111 – 120 (επιμέλεια Βασιλικής Καρατζένη)