Εισαγωγικό Σημείωμα

Αποτελεί για μένα ευχάριστη έκπληξη το ενδιαφέρον το οποίο ερευνητές ή απλοί φίλοι της Ιστορίας της Άρτας εκδηλώνουν για το έργο του πατέρα μου, Δημητρίου Καρατζένη. Η εξάντληση πολλών από τα δημοσιευμένα βιβλία του αλλά και η δυσχέρεια ανεύρεσης δεκάδων μικρότερων ή μεγαλύτερων μελετών, που έχουν δημοσιευθεί, κυρίως σε τοπικές εφημερίδες και περιοδικά, αποτέλεσαν την αφορμή για τη δημιουργία αυτού του δικτυακού τόπου προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αυτά και ενός νεωτέρου κοινού, που επιδεικνύει όμως την ίδια αγάπη, και μάλιστα σε δυσοίωνους καιρούς, για την Ιστορία της πατρίδας μας. Η προσπάθεια αυτή ελπίζω να συνεχισθεί με την δημοσίευση των ανέκδοτων έργων και μελετών του, τα οποία συμπληρώνουν τη συμβολή του στην Ιστορία της πατρίδας μας κατά τον 19ο και 20ό αιώνα (Γεώργιος Καραϊσκάκης, Πύλιος Γούσης, Πολιτική Ιστορία, Χρονικό της Κατοχής κ.α.).

Ο δικτυακός αυτός τόπος είναι αφιερωμένος αποκλειστικά στο ιστορικό έργο του Δημ. Καρατζένη. Ενδιαφέροντα αρχεία τόσο από την επαγγελματική σταδιοδρομία στην δικηγορία όσο και από την ενασχόληση του με τα κοινά προτίμησα να παραμείνουν εκτός αυτού του δικτυακού τόπου, τουλάχιστον προς το παρόν. Τα μεν, γιατί ενδεχομένως θα ενδιέφεραν μόνον ορισμένους ομοτέχνους μας. Τα δε, γιατί η σημερινή, δικαιολογημένη, πλήρης απαξίωση του πολιτικού προσωπικού δεν θα επέτρεπε ενδεχομένως την αντικειμενική αξιολόγηση πράξεων και γεγονότων, που έλαβαν χώρα 50 ή 80 χρόνια πριν.

Ελπίζω στην επιεική και θετική αντιμετώπιση του εγχειρήματος.

30 Ιουνίου 2014

Φώτιος Δημητρίου Καρατζένης

Πολιτικές Προσωπικότητες Νομού Άρτης, Ευάγγελος Π. Γαρουφαλιάς, Δήμαρχος – Βουλευτής

Πολιτικές Προσωπικότητες Νομού Άρτης, Ευάγγελος Π. Γαρουφαλιάς, Δήμαρχος – Βουλευτής

Πολιτικές Προσωπικότητες Νομού Άρτης, Ευάγγελος Π. Γαρουφαλιάς, Δήμαρχος – Βουλευτής
(Αθήναι 1983)

Εάν είναι αλήθεια ότι η ιστορία των Εθνών είναι αυτή η ιστορία των μεγάλων ανδρών των, τότε είναι συνεπές προς την αρχήν αυτήν να πούμε ότι και ιστορία ενός τόπου, μιάς πόλεως είναι η ιστορία διακεκριμένων ανδρών της που με την δράσιν των γράφουν και την ιδικήν της ιστορίαν. Και η ιστορία της Άρτης είναι και αυτή συνδεδεμένη με την παρουσίαν επί της σκηνής της επιφανών τέκνων της τα οποία άλλα στον πολιτικόν στίβον, άλλα στο πνευματικό και πολιτιστικό πεδίον έδωσαν στην πόλιν όπου εγεννήθησαν περιεχόμενον και νόημα στην θέσιν και την ύπαρξιν της. [...] Ένας από τους πρώτους Δημάρχους της του οποίου η δράσις δεν περιωρίσθη εις την απελευθέρωσιν της πόλεως από τα τραύματα της σκλαβιάς της, αλλά προχωρεί και στους εθνικούς αγώνας οι οποίοι δεν είχαν τερματισθεί ακόμη για την Ελλάδα είναι και ο Ευάγγελος Π. Γαρουφαλιάς.

Διαβάστε το βιβλίο online Λήψη του βιβλίου ως pdf
Επιστροφή στον κατάλογο έργων