Εισαγωγικό Σημείωμα

Αποτελεί για μένα ευχάριστη έκπληξη το ενδιαφέρον το οποίο ερευνητές ή απλοί φίλοι της Ιστορίας της Άρτας εκδηλώνουν για το έργο του πατέρα μου, Δημητρίου Καρατζένη. Η εξάντληση πολλών από τα δημοσιευμένα βιβλία του αλλά και η δυσχέρεια ανεύρεσης δεκάδων μικρότερων ή μεγαλύτερων μελετών, που έχουν δημοσιευθεί, κυρίως σε τοπικές εφημερίδες και περιοδικά, αποτέλεσαν την αφορμή για τη δημιουργία αυτού του δικτυακού τόπου προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αυτά και ενός νεωτέρου κοινού, που επιδεικνύει όμως την ίδια αγάπη, και μάλιστα σε δυσοίωνους καιρούς, για την Ιστορία της πατρίδας μας. Η προσπάθεια αυτή ελπίζω να συνεχισθεί με την δημοσίευση των ανέκδοτων έργων και μελετών του, τα οποία συμπληρώνουν τη συμβολή του στην Ιστορία της πατρίδας μας κατά τον 19ο και 20ό αιώνα (Γεώργιος Καραϊσκάκης, Πύλιος Γούσης, Πολιτική Ιστορία, Χρονικό της Κατοχής κ.α.).

Ο δικτυακός αυτός τόπος είναι αφιερωμένος αποκλειστικά στο ιστορικό έργο του Δημ. Καρατζένη. Ενδιαφέροντα αρχεία τόσο από την επαγγελματική σταδιοδρομία στην δικηγορία όσο και από την ενασχόληση του με τα κοινά προτίμησα να παραμείνουν εκτός αυτού του δικτυακού τόπου, τουλάχιστον προς το παρόν. Τα μεν, γιατί ενδεχομένως θα ενδιέφεραν μόνον ορισμένους ομοτέχνους μας. Τα δε, γιατί η σημερινή, δικαιολογημένη, πλήρης απαξίωση του πολιτικού προσωπικού δεν θα επέτρεπε ενδεχομένως την αντικειμενική αξιολόγηση πράξεων και γεγονότων, που έλαβαν χώρα 50 ή 80 χρόνια πριν.

Ελπίζω στην επιεική και θετική αντιμετώπιση του εγχειρήματος.

30 Ιουνίου 2014

Φώτιος Δημητρίου Καρατζένης

Αι Επαναστάσεις της Άρτης του 1866 και 1878

Αι Επαναστάσεις της Άρτης του 1866 και 1878

Αι Επαναστάσεις της Άρτης του 1866 και 1878
(Αθήναι 1974)

Μετά την έκδοσιν, της ‘Επαναστάσεως της Άρτης του 1854’, ενόμισα ότι έπρεπε να γραφή και η ιστορία, των δύο άλλων εξεγέρσεων, κατά τα έτη 1866 – 1867 και 1878, του ιδίου Λαού, του αυτού τόπου. Είχον δε, αι επαναστάσεις αυταί των υποδούλων, Ελλήνων χριστιανών της Άρτης, τα αυτά πάντοτε κίνητρα: την άσβεστη εις τα σκελετωμένη στήθη των φλόγα της ελευθερίας, την οποίαν ο Τούρκος δυνάστης δεν κατώρθωσε επί τέσσαρας αιώνας να σβήση, και η οποία κατά καιρούς ήναπτε πυρκαϊάν και κατέκαιε, εις τα απώτερα άκρα της, την απέραντη οθωμανικήν αυτοκρατορίαν του.

Διαβάστε το βιβλίο online Λήψη του βιβλίου ως pdf
Επιστροφή στον κατάλογο έργων